Stage

Algemeen Portal Stages

Het Portal is als het stagebureau van de Academie de intermediair tussen studenten en bedrijven. De opleiding DBKV verzorgt voorlopig nog haar eigen stagecoördinatie. Het Portal/de stagecoördinator van de Opleiding DBKV geeft informatie en advies aan studenten, docenten, mentoren, stagebegeleiders en stagebieders het ontwikkelt daartoe het benodigde materiaal, zoals de stagegids en contracten en verzorgen de administratieve processen rondom een stage.  De belangrijkste taak van het Portal en de stagecoördinator is om ervoor zorgen dat alle betrokken partijen voor aanvang en tijdens de stage, zicht hebben op wat er van hen verwacht wordt.

Studenten worden geacht zelf hun stageadres te vinden, met ondersteuning van hun SLC coach. Als inspiratie kunnen de gastlezingen, projectweken en de ‘Heldenavonden’ dienen. Bovendien staat een actueel overzicht van stagevraag en -aanbod op het intranet van de Academie. Daarnaast heeft het Portal een gestaag groeiende bibliotheek met bedrijfsbrochures en stageverslagen waar studenten inspiratie kunnen opdoen en ervaringen van andere (oud-)studenten kunnen lezen. Ook organiseert het Portal jaarlijks de portfolioavonden, waar studenten en bedrijven zich aan elkaar kunnen presenteren met het oog op (stage)contacten.

Het Portal vraagt zijn externe relaties niet alleen om als stagebieders een bijdrage te leveren aan het opleidingsprogramma van de Academie, het nodigt hen regelmatig uit om bedrijfspresentaties of gastlezingen te geven en actief deel te nemen aan portfolioavonden.Nieuwsbrief ontvangen?

Vul je emailadres in en ontvang regelmatig de WdKA-nieuwsbrief.