Autonome Beeldende Kunst

De beeldende kunst is een universele uitdrukkingsvorm. Zij draagt bij aan ons visueel bewustzijn, aan visuele communicatie en aan de diversiteit van de privé- en publieke omgeving. Zij is een cultuurdrager en door díe rol heeft zij maatschappelijke betekenis. De beeldende kunst kan uiteenlopende functies hebben: ornamenteel, functioneel, ceremonieel, confronterend, esthetiserend, controversieel, politiserend en ontspannend. Zij heeft dan ook meer betekenissen dan louter persoonlijke expressie en zingeving. Dát maakt haar tot een vak met een beroepsgroep: de beeldend kunstenaar.
De afgelopen decennia is de beeldende kunst radicaal veranderd voor wat betreft haar media, methodes en materialen. Scheidslijnen zijn vervaagd, beeldend kunstenaars zoeken grenzen op en zij definiëren hun eigen interessegebieden. In de mondiale beeldcultuur moet de kunstenaar zich voortdurend rekenschap geven van zijn positie jegens actuele ontwikkelingen.

Studie: Autonome Beeldende Kunst
Het studieprogramma Autonome beeldende kunst is niet opgedeeld in disciplines. Je werkt volgens een persoonlijk artistiek plan dat je voor de inhoud, structuur en voortgang opstelt met je docenten. Ideeontwikkeling staat centraal, met grote aandacht voor nieuwe media. Het vak StadsLab is gericht op de praktijk: daar werk je aan concrete projecten en vraagstukken die de grootstedelijke buitenruimte (van Rotterdam) betreffen. In de projecten van Crosslab en in speciale projectweken werk je in interdisciplinaire teams.
De werk vereist zowel gevoel voor traditie, als lef om te experimenteren. Internationale werkervaring en scholing kun je opdoen door uitwisselingen met bijvoorbeeld Berlijn, Parijs of Tokyo. Je kunt na je studie een voortgezette opleiding volgen, bijvoorbeeld de masteropleiding Fine Art aan het Piet Zwart Institute.

Filmpjes
Introduktie autonoom
Thumbnail Camera Bekijk
Autonoom student
Thumbnail Camera Bekijk

De filmpjes zijn rond de 6 mb.