Docent Beeldende Kunst en Vormgeving

De docent beeldende vakken doceert tekenen, schilderen en beeldhouwen, en is ook vaardig op het gebied van de digitale cultuur met animaties, websites en andere vormen van interactiviteit. Je gebruikt die media en technieken als didactisch instrument, én je leert mensen om met en voor die media te ontwerpen. Daarnaast vervul je als docent in de school een centrale rol als degene die adviseert, stimuleert en materiaal aandraagt voor leerlingen en collega’s. Als communicatie-expert lever je bijdragen aan de onderwijsvernieuwing van de school. Tijdens je werk leer je je leerlingen zich open te stellen voor de taal van beelden zó kunnen zij zich tot zelfbewuste individuen ontwikkelen.

Studie Docent Beeldende kunst en Vormgeving
Als aspirant docent leer je tijdens hun studie je rol als begeleider – ín en buiten schoolverband – op het gebied van gebruik en ontwikkeling van onze mediacultuur. Je studie is opgezet als geďntegreerd thematisch onderwijs. Daarin is aandacht voor je beeldende ontwikkeling, je verwerft didactische en onderwijskundige capaciteiten, en theoretische inzichten. Dat je over de benodigde competenties beschikt, toon je door middel van multidisciplinaire producten en een digitaal portfolio. Ten slotte specialiseer je je in een minor, bijvoorbeeld: Kunsteducatie in de praktijk of Kunsttheorie. Vanaf het eerste jaar loop je een aantal stages die je voorbereiden op je toekomstige werk op een school. Er is jaarlijks een projectweek met studenten van de opleiding Docenten Muziek & Dans, en uitwisselingsmogelijkheden in bijvoorbeeld Luzern, Helsinki en Baltimore. Na de studie kun je verder studeren in de nieuwe MA-studie Kunsteducatie.
Related links
Documents

Leerplan DBKV

Filmpjes
DBKV student
Thumbnail Camera Bekijk

De filmpjes zijn rond de 6 mb.