Docent Beeldende Kunst en Vormgeving

Voor de deeltijdopleiding Docent beeldende kunst en vormgeving is opgezet als ge´ntegreerd projectonderwijs. De opleiding koppelt theoretische vakken (kunstgeschiedenis en cultuurbeschouwing, didactiek en onderwijskunde) aan de praktijk van het lesgeven. Voor de beeldende disciplines is er een programma van workshops. Die starten met werkplaatsgebonden instructies en monden uit in een individuele praktijk gericht op vergroting van je persoonlijke reservoir aan beeldende uitdrukkingsvaardigheid. In projectvorm werk je aan beeldprojecten die zijn toegesneden op typische beroepsrollen van docenten, uiteenlopend van leraar tot ontwikkelaar van educatief materiaal. De stages zijn belangrijke toetsmomenten van je competenties aan de praktijk.

Filmpjes
DBKV student
Thumbnail Camera Bekijk

De filmpjes zijn rond de 6 mb.