Interieurarchitectuur & Stijl

De deeltijdstudie Interieurarchitectuur/Lifestyle leidt op tot twee beroepsprofielen: Interieurarchitect en vormgever Lifestyle. De studie is modulair opgezet rond projecten. Alle aspecten van je ontwerpvak komen binnen de projecten aan bod in een samenhangend programma. Die opzet van geďntegreerd projectonderwijs maakt individuele studietrajecten mogelijk.
   De beroepsprofielen verschillen van elkaar en ze hebben overeenkomsten. Juist die overeenkomsten vormen de basis voor de opbouw en het curriculum in de eerste twee jaar van je studie. In het derde semester vormen de vakken Marketing en Pitching je kennismaking met aspecten die specifiek zijn voor beroepen in styling, temidden van – en in relatie tot – je programma op het gebied van interieurarchitectuur.
   In de laatste twee studiejaren specialiseer je je in de ene of de andere richting, in het vierde jaar studeer je in die gekozen richtingen af. De practicumblokken in semester 5 en 6 bieden je de mogelijkheid om je specifieke beroepsprofiel te ontwikkelen. De voltooide opleiding Interieurarchitect geeft je de mogelijkheid om je in te schrijven in het register interieurarchitectuur, waarna je titel is beschermd.
  
Het verdient aanbeveling om in een zo vroeg mogelijk stadium van je studie een baan te zoeken in het betreffende vakgebied. De twee practicumblokken in je programma van het derde studiejaar zijn bestemd voor je specialisatie en je profilering als ontwerper, via je werk in de beroepspraktijk ofwel je brengt zogeheten elders verworven competenties in.


Voor meer informatie kan je de brochure aanvragen.

Documents

Leerplan RV/S