Visuele Communicatie

Je deeltijdstudie Visuele communicatie (Grafisch ontwerpen/Advertising) is opgebouwd als een reeks langlopende, breed opgezette designprojecten, die zijn verbonden door middel van de verschillende vak-, theorie- en instructiemodules. In het eerste en tweede studiejaar heb je een programma waarin beide vakgebieden aan bod komen: Grafisch ontwerpen en Advertising. Het derde studiejaar is voor specialisatie, je kiest voor Grafische vormgeving óf Advertising, in het vierde studiejaar studeer af je in één van beide vakken.
   De designprojecten zijn verbonden met de motto’s voor de verschillende studiejaren: jaar 1. oriëntatie en selectie (kijken, observeren, registreren, verbeelden)
jaar 2. ontwikkeling en verbreding (inventariseren, analyseren, creëren, presenteren)
jaar 3. verdieping & professionalisering (verhalen vertellen, formuleren, communiceren).
Je vierde jaar is gewijd aan je eindstudie, het gaat er dan om dat je toont dat je de beoogde competenties voor de beroepspraktijk hebt verworven, en 4. persoonlijke visie & eigen stijl.
   Die motto’s vertegenwoordigen de beoogde competenties voor die fase van je studie. Naast de projecten volg je specialistische en diepgaande vakmodules op het gebied van grafische vormgeving, advertising en typografie. De bijbehorende opdrachten zijn kortlopend en gericht op verwerving van kennis, vaardigheid en techniek.
  
Het verdient aanbeveling om in een zo vroeg mogelijk stadium van je studie een baan te zoeken in het betreffende vakgebied. De twee practicumblokken in je programma van het derde studiejaar zijn bestemd voor je specialisatie en je profilering als ontwerper, via je werk in de beroepspraktijk ofwel je brengt zogeheten elders verworven competenties in.


Voor meer informatie kan je de brochure aanvragen.

Filmpjes
Introduktie grafisch
Thumbnail Camera Bekijk
Grafisch student
Thumbnail Camera Bekijk

De filmpjes zijn rond de 6 mb.