Fine Art

MA Fine Art

In de masteropleiding Fine Art aan het Piet Zwart Institute onderzoeken de deelnemers een beeldende praktijk die verder reikt dan het vanouds bekende domein van de kunst. Zij is vervlochten met sociale en culturele netwerken. Context, plaats, situatie en de relatie methet publiek zijn onlosmakelijk onderdeel van het artistieke proces. In het studieprogramma van Fine Art ligt de nadruk dan ook op de context van de artistieke praktijken. Daarmee wendt het zich af van de scheiding tussen het atelier en het publieke domein.

De masteropleiding biedt de deelnemers gelegenheid hun artistieke praktijk verder te ontwikkelen in een programma van individueel artistiek onderzoek in relatie tot de hedendaagse cultuur en maatschappij, in het kader van jaarlijks wisselende themaprojecten. Binnen het studieprogramma zijn praktijk en theorie verweven, de studenten zijn actieve onderzoekers van artistieke praktijken, onder andere door kritische reflectie, gezamenlijk onderzoek en experiment.

Voor meer informatie kan je de brochure aanvragen.