Media Design

MA Media Design

Nieuwe informatiesystemen zoals het internet, hebben een wezenlijke invloed op sociale en culturele processen. Zij hebben talloze raakpunten met bestaande media en met stedelijke processen die studie en onderzoek verdienen, juist ook in hun verwevenheid ťnhun tegenstrijdigheden. De masteropleiding Media Design concentreert zich op de verhoudingen tussen sociale en technische, materiŽle en immateriŽle aspecten. In het programma van deze masteropleiding gaat het om een experimentele houding ten opzichte van computer en Ďgenetwerkteí digitale media.