Kunsteducatie

Masteropleiding Kunsteducatie/Master of Education in Arts

De Master Education in Arts/Kunsteducatie is voor docenten met ambities die verder gaan dan het lesgeven, die interdisciplinaire verdieping zoeken in de Kunstvakken algemeen, en die hiervoor hun bekwaamheid Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs willen behalen.
De Master bereidt studenten verder voor op functies als coördinator binnen het voortgezet onderwijs voor het leergebied Kunst en cultuur, hoofd Educatie, projectmanager voor culturele instellingen, beleidsmedewerker kunst/cultuur, educatieve auteur of onderwijsontwikkelaar.
De afgestudeerde Master is een specialist in kunst- en cultuureducatie. De voortgezette scholing zorgt ervoor dat hij interdisciplinair en breed inzetbaar is, en goed uitgerust om in de beroepspraktijk coördinerende, leidinggevende, organiserende taken uit te voeren, met name op het gebied van, onderzoek, advies en begeleiding of onderwijsontwikkelingstaken. Afgestudeerden leveren door hun kwalificatie een belangrijke bijdrage aan de vernieuwingen in de beroepspraktijk van het onderwijs in het algemeen en de kunst- en cultuureducatie in het bijzonder.

MA Education in Arts/Kunsteducatie
De opleiding richt zich op het verwerven van specialistische kennis van de interdisciplinaire kunsttheorie. Het doel daarbij is om de docentcompetentie te verdiepen en te verbreden tot het theoretisch niveau dat noodzakelijk is voor het docentschap in kunst- en cultuurtheorie (Kunstvakken algemeen) in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs.
Daarnaast ligt de nadruk op het verwerven van specialistische bekwaamheden in het ontwikkelen en implementeren van op digitale onderwijsvormen gebaseerde kunstpraktijklessen en kunsttheorielessen. Centraal staat het onderzoek naar gebruik van innovatieve onderwijsmethodieken in het voortgezet en hoger onderwijs. De inzet van multimedia als artistiek uitdrukkingsmiddel is gericht op de versterking van de artistieke praktijk.
De volgende studiegebieden worden onderscheiden:
• multidisciplinaire kunsttheorie (in samenwerking met Codarts) met een totale studiebelasting van 15 ECTS
• specialisatie innovatieve didactiek kunst- en vormgevingsonderwijs met een totale studiebelasting van 15 ECTS
• verdiepend/verbredend onderzoek naar de beeldende praktijk met een totale studiebelasting van 15 ECTS
• keuze differentiatie (uit aanbod WdKA HR en/of Codarts) met een totale studiebelasting van 5 ECTS
• afstudeerproject met een totale studiebelasting van 10 ECTS
De docenten die colleges geven en begeleiden zijn gerenommeerde educatiespecialisten en theoretici met een relevante en inspirerende beroepspraktijk.

Toelatingseisen
De vooropleidingseisen zijn Bachelor Docent beeldende kunst en vormgeving, danwel eerste- of tweede graad tekenen, handvaardigheid of textiel.
Het toelatingsgesprek inclusief de motivatiebrief toetst of de kandidaat beantwoordt aan de eisen die het masteronderwijs stelt. Verder verwacht de toelatingscommissie een recente CV en kopieën van behaalde diploma’s.

Meer informatie
De heer Robin Punt (course director), t. 010 241 4661 of  via email