Centraal aanmelden

Na een succesvolle toelating

Wanneer je met succes door de toelating heen bent, moet je je nog aanmelden bij het Centraal Bureau Aanmelding en Plaatsing (CBAP) van de Informatie Beheer Groep (IBG) in Groningen. Dat kan op twee manieren: schriftelijk en digitaal.

Schriftelijk aanmelden
Gebruik de zogeheten Instroomwijzer, uitgegeven door de IBG. Deze is verkrijgbaar bij alle scholen voor voortgezet en middelbaar onderwijs, hogescholen, universiteiten, regiokantoren studiefinanciering, sommige bibliotheken, bij Studievoorlichting van de Hogeschool Rotterdam (010 - 241 44 00), en eventueel bij het centraal distributiepunt van het CBAP (050- 599 77 55). Gebruik alleen de inschrijvingscodes zoals hieronder vermeld staan:
• Hogeschool Rotterdam – code 22 OJ
• Autonome Beeldende Kunst – code 9110
• Vormgeving (alle richtingen) – code 9111
• Docent Beeldende Kunst en Vormgeving – code 9100


Digitaal aanmelden
Via de Hogeschool Rotterdam internet site kun je je digitaal centraal aanmelden met het programma ‘Studielink’. Hogeschool Rotterdam en de IBG zijn dan via Studielink met elkaar verbonden. Met dit programma regel je meteen je aanmelding bij zowel de Informatie Beheer Groep (IBG) in Groningen als de hogeschool én je aanvraag studiefinanciering. Je kunt je per 1 januari 2006 ook direct via studielink aanmelden. Gebruik dan alleen de inschrijvingscodes zoals hierboven vermeld

Studielink zal landelijk in gebruik worden genomen, zodat de aanmeldingen voor het studiejaar 2006-2007 ook via Studielink kunnen gaan verlopen.

Voor overige vragen kun je terecht bij Bureau Studievoorlichting van de Hogeschool Rotterdam. Specifieke vragen over Studielink kun je stellen via www.studielink.nl.