Studieopzet

Hoe ziet je studie eruit?

De studie heeft een stevig programma dat veel inzet vergt, en eigen verantwoordelijkheid. Je werkt – soms individueel, soms groepsgewijs – op je werkplek ín de academie, waar je docenten je bezoeken. Bij sommige vakken krijg je klassikaal onderwijs, instructieles, of hoorcollege. Ook zijn er projectweken, excursies en keuzemodules van verschillende lengte. In het begin heb je relatief veel contacturen met je docenten, maar gaandeweg wordt veel meer zelfstudie en eigen initiatief verwacht. Dan werk je vooral in atelier- of studiosituaties aan ontwerpprojecten die vaak meerdere weken, soms zelfs maanden in beslag nemen.
Het gaat erom dat je je eigen mogelijkheden en ambities ontplooit. Binnen je lesprogramma en je opdrachten leer je de ‘state of the art’-kennis en -vaardigheden van je gekozen vak. De opdrachten zijn innovatief en gericht op experiment, én ze sluiten aan bij je belevingswereld. De Academie hecht sterk aan ‘idee-/conceptontwikkeling’ en aan de vakken Kunst- en Cultuurgeschiedenis/vakgeschiedenis en ontwerptheorie. De inhoud van díe vakken is doorgaans afgestemd op je ontwerpvakken en/of praktijkopdrachten. De Willem de Kooning Academie is internationaal georiënteerd. Er zijn excursies en buitenlandse ontwerpers en kunstenaars geven gastlessen. Je studeert samen met studenten uit het buitenland. Je kunt ook zelf enige tijd in het buitenland studeren. De Academie heeft afspraken over uitwisseling met ongeveer 80 collega-academies in de hele wereld. Om je daarin ‘op weg’ te helpen, heeft de Willem de Kooning Academie een medewerker International Affairs.
Related links

Nieuwsbrief ontvangen?

Vul je emailadres in en ontvang regelmatig de WdKA-nieuwsbrief.