Opzet BA voltijd

Van oriëntatie tot eindexamen

De studie bestaat uit twee fasen. In de oriënterende propedeutische fase (semesters 1 en 2) gaat het over jouw geschiktheid voor een studie in de beeldende kunsten, alsmede voor de gekozen vakstudie. Tijdens de eigenlijke vakstudie (semesters 3 t/m 8) verwerf je competenties die essentieel zijn voor de breedte van het totale vakgebied ook definieer je via keuzemodulen, ‘minors’ en stage geleidelijk aan je artistieke persoonlijkheid en professionaliteit. Via het eindexamen bewijs je je kwaliteiten en je eigenheid.

Vanaf het begin van je studie ben je zelf verantwoordelijk voor je voortgang en artistieke ontwikkeling. Een studieloopbaancoach (slc) zal je helpen bij het opstellen van je POP (persoonlijk ontwikkelingsplan, waarin je je ambities verwoordt) en het bijbehorende PAP (persoonlijk activiteitenplan, ofwel jóuw specifieke studietraject). Je praat met je slc. aan de hand van een ‘digitaal portfolio’ waarin je gehele studie de resultaten worden bijgehouden.

Nieuwsbrief ontvangen?

Vul je emailadres in en ontvang regelmatig de WdKA-nieuwsbrief.