Vakstudie

Voorbereiding op het eindexamen

De vakstudie is je voorbereiding op het eindexamen. Dan worden de competenties getoetst die voor de verschillende vakgebieden namens de HBO-raad landelijk zijn vastgesteld. Deze sluiten aan bij de eisen aan de beroepspraktijk van startende ontwerpers, kunstenaars en docenten.Want met creatief vernuft, achtergrondkennis en technische vaardigheden ben je er nog niet. Je moet ook kritisch kunnen reflecteren over je eigen werk, je zelfstandig verder kunnen ontwikkelen, een eigen werkplek kunnen organiseren, effectief weten te communiceren met derden en gericht zijn op de samenleving.Het 3e en 4e semester ontwikkel je jouw creatief vermogen, je diept achtergrondkennis uit en oefent allerlei technische vaardigheden aan de hand van opdrachten die meestal ontleend zijn aan de praktijk. Tijdens projectweken leer je samenwerken met studenten van andere creatieve disciplines. Via keuzemodulen kun je je studiegebied verbreden of juist verdiepen, en je oriënteren op differentiatiemogelijkheden tijdens het vervolg van je studie. Je voortgang bespreek je, aan de hand van je POP en je PAP, regelmatig met je studieloopbaancoach. De Integrale Beoordeling aan het eind van semester 4 toetst of je voldoende brede basiscompetenties hebt om je te specialiseren.
Het 5e en 6e semester ga je differentiëren: de helft van de tijd studeer je een gericht deel van het vak: ‘de ‘major’. De andere helft gaat naar de thematisch en projectgerichte ‘minor’ waarmee je je studie een eigen ‘kleur’ geeft. Al in het 4e semester heb je je via keuzemodules kunnen voorbereiden op de keuze van de minor die het best bij jou past. De Integrale Beoordeling aan het eind van semester 6 toetst of je geschikt bent voor de eindstudie: stage en eindexamen.

Nieuwsbrief ontvangen?

Vul je emailadres in en ontvang regelmatig de WdKA-nieuwsbrief.