Vakstudie

Voorbereiding op het eindexamen

Ieder studiejaar kent vier kwartalen van tien weken. Alle lessen zijn ’s avonds (m.u.v. werkplaatsinstructies). Per kwartaal zijn er twee vakmodules, één theoriemodule, werkplaatsinstructies en enkele vormgevingsopdrachten. Daarnaast worden er ontwerpprojecten aangeboden, waarop je na overleg met je studieloopbaancoach kunt inschrijven.
De studie heeft een grote theoriecomponent: naast vaktheorie worden ontwerpvakken in theorievorm gegeven. In de vorm van projectonderwijs werk je aan werkstukken die kenmerkend zijn voor de rollen die de ontwerper vervult in de beroepspraktijk.
Meer informatie over de vakken, de beoordelingsprocedures en studiepunten is te vinden in de studiegids.