Studiefinanciering

Als fulltimestudent met Nederlandse nationaliteit heb je in principe recht op een basisbeurs in de vorm van een voorwaardelijke rentedragende lening. Voor de hoogte is bepalend of je thuis- of uitwonend bent. Afhankelijk van het inkomen van je ouders kun je nog een aanvullende beurs krijgen, eveneens in de vorm van een voorwaardelijke lening.
Sinds 1 september 1996 is de prestatiebeurs van kracht. Hierbij geldt een studievoortgangsnorm van 30 ECTS studiepunten (de helft van het maximum van 60). Haal je die binnen het eerste jaar haalt, dan wordt de lening omgezet in een definitieve gift. Haal je (gerekend vanaf de eerste dag dat je studiefinanciering ontvangt voor het hoger onderwijs) binnen tien jaar je diploma, dan wordt ook je lening voor de resterende jaren omgezet in een definitieve gift.Fulltimestudenten afkomstig uit landen binnen de EU/EER komen (onder voorbehoud) in aanmerking voor een vergoeding van het collegegeld via de Informatie Beheer Groep (IBG).
Voor actuele informatie over studiefinanciering: Informatie Beheer Groep (maandag t/m vrijdag, 9.00-20.00 via 050 - 599 77 55). Langskomen kan ook, het servicekantoor voor de regio Rotterdam zit op Wilhelminakade 134/a (metro-/tramhalte Wilhelminaplein).

Meer informatie via Informatie Beheer Groep