Oud-studenten

Een levendige dialoog

Ben jij oud-student? Dan komen we graag opnieuw met je in contact. Een levendige dialoog tussen academie en oud-studenten versterkt namelijk de band tussen de beroepspraktijk en het onderwijs. Het stelt ons bovendien instaat de kwaliteit van het onderwijs te heroverwegen.

Zou je daarom zo vriendelijk willen zijn ons adressenbestand vanoudstudenten te helpen actualiseren door bijgevoegd formulier (zie rechterformulier-box) zo volledig mogelijk in te vullen en te verzenden? Dan ontvang je tevens een portfolio-functie waarin jij je werk kuntpromoten. Je kunt uploaden via een content management systeem (zie rechter Login-box). Username en een password ontvang je per e-mail na het versturen van het formulier.

Ook zouden we het zeer op prijs stellen als je ook aan medestudenten van vroeger die je nog kent, zou willen vragen hun adresgegevens aan ons door te geven. Bij voorbaat dank voor je tijd en medewerking!